De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing als je een overeenkomst aangaat met Pinelab (kvk 76205436).

Redelijk compact en informeel, omdat we toch ook op basis van vertrouwen met elkaar een project aangaan.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Pinelab, de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom
Pinelab blijft altijd eigenaar van de ontwikkelde software. Pinelab kan de ontwikkelde software hergebruiken voor andere webshops. Het voordeel: jij als klant profiteert ook van software die voor andere shops is ontwikkeld. Samen maken we een zo goed mogelijk platform.

Aansprakelijkheid
Pinelab kan niet aansprakelijk worden gehouden voor misgelopen inkomsten van je webshop. De opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de opgeleverde software.

Dit doen we omdat fouten veroorzaakt kunnen worden door zaken waar Pinelab geen invloed op heeft: downtime van externe platformen, foute configuraties in de webshop door de opdrachtgever etc.

Pinelab zal altijd haar uiterste best doen om fouten te verhelpen en proactief te voorkomen, ongeacht wie er verantwoordelijk is voor deze fouten.

Opzeggen
Wil je om een of andere reden de hosting van je website stopzetten? Laat dit dan uiterlijk 2 maanden voor de verlenging weten, dan hebben wij tijd om alle diensten te annuleren. De verlengdatum is de datum van de laatste hostingkosten factuur.